Naročnik Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Kraj razstave Ljubljana

Vrsta projekta

Sistem

,