Naročnik Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije

Kraj razstave Bruselj, Belgija

Vrsta projekta

Sistem

,