Naročnik Porsche

Kraj sejma Stuttgart, Nemčija

Leto izvedbe 2018

Vrsta projekta

Sistem

,