Naročnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Kraj razstave Ljubljana, Slovenija

Leto izvedbe 2019

Vrsta projekta

Sistem

,