Konferenca evropskih ministrov pristojnih za družinske zadeve

Oprema dogodka Konferenca evropskih ministrov pristojnih za družinske zadeve

Naročnik Ministrstvo za delo RS

Kraj dogodka Portorož

Naročnik Ministrstvo za delo RS

Kraj dogodka Portorož

Vrsta projekta

Sistem