Naročnik Društvo za razvoj minimalno invazivne kirurgije

Kraj dogodka Portorož

Vrsta projekta

Sistem

, ,