Naročnik ComTrade d.o.o.

Kraj sejma London, Velika Britanija

Leto izvedbe 2013

Vrsta projekta

Sistem

,