Z letošnjo spomladansko sejemsko sezono smo strankam ponudili zelo individualne konceptualne designe sejemskih stojnic in vzbudili veliko pozornosti na sejmih. V oblikovanju stojnice zajamemo glavne značilnosti proizvodnje, končnih produktov in okolja, v katerem deluje naročnik. S spretno kombinacijo vseh dejavnikov se močno poveča originalnost videza in prepoznavnost sejemske predstavitve. Poslužujemo se tudi najnovejših materialov in tehnologij vgradnje kar omogoča naročniku večkratne ponovitve enakih ali podobnih postavitev z istimi elementi.